Päevakava

SILLAOTSA KOOLI PÄEVAKAVA                          
     põhikooli osas                                                   
 
Sillaotsa Kooli  päevakava eesmärk on õpilase vaimse ja füüsilise tervise säilitamine ning õppe- ja kasvatustegevusest tulenevate ebasoodsate mõjude vähendamine õppepäeva vältel.

 
1. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele
 
1.1. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

1.2. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
 
1.3. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.
 
1.4.  Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
 
1.5. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
2) 7.–9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
 
1.6. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
 
2. Tunniplaani koostamine ja kontrolltööde planeerimine
 
2.1. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.
 
TUNDIDE AJAD                                         
8.00
Koolimaja uksed avatakse
8.40 - 9.25
1. tund           
9.35 - 10.20
10.20 - 10.40 
2. tund
1. söögivahetund (1.-3. klass)
10.40 - 11.25
3. tund
11.25 - 11.45
2. söögivahetund (4.-5. klass)
11.45 - 12.30
4. tund
12.30 - 12.50
3. söögivahetund (6.-9. klass)
12.50 - 13.35
13.35 - 13.45
5. tund
pikapäevarühma söögivahetund (1.-3. klass)
13.45 - 14.30
6. tund
14.30 - 14.40
pikapäevarühma söögivahetund (4.-9. klass)
14.40 - 15.25
7. tund
17.00
koolimaja uksed suletakse
 
 
2.2. Õppepäevas on üldjuhul üks  kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.
 
2.3. Õppenädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.
 
3. Pikapäevarühma päevakava

3.1. Pikapäevarühma päevakavas kavandatakse vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis.

3.2. Kehaliselt aktiivne tegevus vt. ringide ajad.

 

Otsing

Kalender

<<jaanuar 2020>>
ETKNRLP
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Pildid

Sillaotsa kool Comenius projekt Külaline Jaapanist pidu Tutipidu