Lõpueksamid

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on 2015/2016 järgmised:

 1. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 30. mai 2016. a;
 2. eesti keel teise keelena (suuline) – 30. mai – 1. juuni 2016. a;
 3. eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2016. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2016. a;
 5. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2016. a;
 6. valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2016. a.

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 1. eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 11. mai 2016. a;
 2. matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2016. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

 1. eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2016. a;
 2. matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2016. a;
 3. kolmas aine (kirjalik) – 18. mai 2016. a.

Otsing

Pildid

Sillaotsa kool Comenius projekt Külaline Jaapanist pidu Tutipidu