Lapse kohalkäimise arvestuse kord

 

Lapse kohalkäimise arvestuse kord
 
Lapse kohalkäimise arvestuse kord on muudetud seoses tellitud toiduainete, toidule tehtavate kulutuste ja lastevanemate poolt makstava raha otstarbekama kasutamisega. Läbi muudatuse soovime  vältida  toipäeva maksumuse tõusmist.
 
 
1. Rühmaõpetajad või õpetaja abi teatavad köögi personalile iga päev kella 15.00-ks järgmise päeva sööjate arvu.
2. Lapse puudumajäämisest teavitab lapsevanem hiljemalt kella 15.00-ks helistades rühma telefonile või e-kirja teel mõlema õpetaja meiliaadressile. Toiduraha arvestamine peatatakse teatamisest järgnevast päevast. Teatamise päeval jääb laps toiduarvele (selleks päevaks on toit juba ettevalmistatud ja lasteaial rahaline kulutus tehtud).
3. Kui lapsevanem teatab lapse puudumisest pärast kella 15.00, siis last järgmisel päeval sööjate arvust maha ei arvestata.
4. Kui lapsevanem ei ole lapse puudumisest teatanud, on laps kolm päeva toidu arvel, alates neljandast lapse puudumise päevast võetakse ta toiduarvelt maha.
5. Lapse lasteaeda tagasi tulemisest teavitab lapsevanem eelmise päeva kella 15.00-ks. Kui plaanitakse laps tuua lasteaeda uue nädala esmaspäeval, teavitab lapsevanem sellest lasteaeda  reedel hiljemalt kella 15.00-ks. Köök valmistab esmaspäevase toidu reedel antud laste arvude järgi.
6. Lasteaeda tagasitulekust mitte teatamisel on lasteaial õigus jätta laps toitlustamata.
7. Lapse kohalkäimise märkimise lehti alates 1. jaanuarist ei rakendata. Info lapse kohalkäimise kohta tuleb edastada otse rühma kas suuliselt,  rühmatelefoni või mõlema õpetajameili teel.
 
 

Otsing

Pildid

Sillaotsa kool Comenius projekt Külaline Jaapanist pidu Tutipidu