Uudised

Koolikorraldus Sillaotsa Koolis alates 01.03.2021 02. märts maikenmardisalu


1. Lapsevanematel palume õpetajatega suhtlemisel kasutada telefoni, eKooli või  e-kirja. 

2. Õppetöö-ja koolikorraldusega seotud info edastatakse eKooli.

3. Liigsete kontaktide vältimiseks saatke soovi korral lapsed kooli tulles koolimaja ukseni ja tundide lôppedes oodake samas.

4. Külaliste koolimajja sisenemine ei ole lubatud ilma eelneva kokkuleppeta.

5. Kui perekonnast on keegi saadetud COVID-19 testile, siis enne negatiivse testi tulemuse selgumist palume last/lapsi kooli mitte saata.

6. Õpilase COVID-19 viirusesse haigestumise korral palume  lapsevanemal teavitada klassijuhatajat. 

7. Vahetunnid veedavad õpilased ja korrapidaja-õpetajad õues, v.a vihmase ilmaga. Klassiruumid on vahetunnis suletud õhutamiseks.

8. Vihmase ilma korral jäävad õpilased oma koduklassi korrusele, v.a graafiku alusel võimla vahetunnis osalejad.

9. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad õues, v.a vihmase ilmaga.
Kehalise kasvatuse rõivistus järgitakse korda, et uus klass ei sisene enne, kui eelmine on rõivistust lahkunud.

10. Huvitegevus toimub 1.- 4. klassi õpilastele. Ringi töös osalevad korraga ainult ühe klassi õpilased.

11. Haigustunnuste ilmnemisel on koolil õigus mõõta õpilase kehatemperatuuri ning vajadusel saata laps koju. 

12. Üritused, ekskursioonid, õppekäigud ja väljasõidud toimuvad vastavalt Terviseameti juhistele ja soovitustele. 

13. Soovitame võimalusel õpilasel kooli tulla jalgsi või jalgrattaga.

Kooli infotelefon: 5058912

1. Lapsevanematel palume õpetajatega suhtlemisel kasutada telefoni, eKooli või  e-kirja. 

2. Õppetöö-ja koolikorraldusega seotud info edastatakse eKooli.

3. Liigsete kontaktide vältimiseks saatke soovi korral lapsed kooli tulles koolimaja ukseni ja tundide lôppedes oodake samas.

4. Külaliste koolimajja sisenemine ei ole lubatud ilma eelneva kokkuleppeta.

5. Kui perekonnast on keegi saadetud COVID-19 testile, siis enne negatiivse testi tulemuse selgumist palume last/lapsi kooli mitte saata.

6. Õpilase COVID-19 viirusesse haigestumise korral palume  lapsevanemal teavitada klassijuhatajat. 

7. Vahetunnid veedavad õpilased ja korrapidaja-õpetajad õues, v.a vihmase ilmaga. Klassiruumid on vahetunnis suletud õhutamiseks.

8. Vihmase ilma korral jäävad õpilased oma koduklassi korrusele, v.a graafiku alusel võimla vahetunnis osalejad.

9. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad õues, v.a vihmase ilmaga.
Kehalise kasvatuse rõivistus järgitakse korda, et uus klass ei sisene enne, kui eelmine on rõivistust lahkunud.

10. Huvitegevus toimub 1.- 4. klassi õpilastele. Ringi töös osalevad korraga ainult ühe klassi õpilased.

11. Haigustunnuste ilmnemisel on koolil õigus mõõta õpilase kehatemperatuuri ning vajadusel saata laps koju. 

12. Üritused, ekskursioonid, õppekäigud ja väljasõidud toimuvad vastavalt Terviseameti juhistele ja soovitustele. 

13. Soovitame võimalusel õpilasel kooli tulla jalgsi või jalgrattaga.

Kooli infotelefon: 5058912