Uudised

Lasteasutuse rühmade komplekteerimise periood 04. märts maikenmardisalu


Lp.Lapsevanemad

Vastavalt Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord p (2): Lasteasutuse rühmade komplekteerimise periood on 
01. märts kuni 31. mai. 
Lapsevanemaid teavitatakse koha saamisest või mittesaamisest Arno keskkonda sisestatud meili teel.


Karin Kütt
Sillaotsa Kool
Direktor

Lp.Lapsevanemad

Vastavalt Kastre valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord p (2): Lasteasutuse rühmade komplekteerimise periood on 
01. märts kuni 31. mai. 
Lapsevanemaid teavitatakse koha saamisest või mittesaamisest Arno keskkonda sisestatud meili teel.


Karin Kütt
Sillaotsa Kool
Direktor