Uudised

Õpetajate streik 22. jaanuar maikenmardisalu


Meie kooli õpetajad on otsustanud ühineda üleriigilise õpetajate tähtajatu streigiga alates 22. jaanuarist.
Streigis osalevad kõik Sillaotsa Kooli õpetajad.
Kõikide õpetajate puudumisel tunniplaani järgset õppetööd ei toimu. Palume võimalusel lapsi kooli mitte saata. Maja jääb avatuks ning nendele, kellel ei ole võimalus koju jääda, leitakse asendustegevus. Koolimajas on tööl neli juhtkonna liiget.

Majja tulevate õpilaste turvalisuse tagamiseks ja toitlustamise korraldamiseks, palume täita küsimustik hiljemalt 17. jaanuari õhtuks.
https://forms.gle/UoekUHjPQyaFjh5w6

Toitlustust pakutakse vaid koolimajas viibivatele õpilastele ning lühendatud koolipäevad lõpevad kell 12:00.

Palume jälgida teateid Stuudiumis.

 

Täiendav info:

Sillaotsa Kooli õpetajad otsustasid, et kuna streigipäevade eest töötasu ei maksta, siis õpetajad õppetegevust streigi ajaks ei planeeri ning õpilastele iseseisvaid ülesandeid ette ei valmista.
Seega annab kool üldised juhised kõikidele õpilastele:

-lugeda kohustuslikku kirjandust
-liikuda õues
-tegeleda pooleliolevate projektidega (s.h loovtööd, tegemata kodutööd, kordamine järeltööks jmt)

Kooli tulevatele õpilastele pakume asendustegevusena hariduslike õppefilmide vaatamist ja raamatute lugemist.

Jälgige Stuudiumi!

Meie kooli õpetajad on otsustanud ühineda üleriigilise õpetajate tähtajatu streigiga alates 22. jaanuarist.
Streigis osalevad kõik Sillaotsa Kooli õpetajad.
Kõikide õpetajate puudumisel tunniplaani järgset õppetööd ei toimu. Palume võimalusel lapsi kooli mitte saata. Maja jääb avatuks ning nendele, kellel ei ole võimalus koju jääda, leitakse asendustegevus. Koolimajas on tööl neli juhtkonna liiget.

Majja tulevate õpilaste turvalisuse tagamiseks ja toitlustamise korraldamiseks, palume täita küsimustik hiljemalt 17. jaanuari õhtuks.
https://forms.gle/UoekUHjPQyaFjh5w6

Toitlustust pakutakse vaid koolimajas viibivatele õpilastele ning lühendatud koolipäevad lõpevad kell 12:00.


Palume jälgida teateid Stuudiumis.

 

Täiendav info:

Sillaotsa Kooli õpetajad otsustasid, et kuna streigipäevade eest töötasu ei maksta, siis õpetajad õppetegevust streigi ajaks ei planeeri ning õpilastele iseseisvaid ülesandeid ette ei valmista.
Seega annab kool üldised juhised kõikidele õpilastele:

-lugeda kohustuslikku kirjandust
-liikuda õues
-tegeleda pooleliolevate projektidega (s.h loovtööd, tegemata kodutööd, kordamine järeltööks jmt)

Kooli tulevatele õpilastele pakume asendustegevusena hariduslike õppefilmide vaatamist ja raamatute lugemist.

Jälgige Stuudiumi!