Kool

Õppetöö korraldus


Trimestrid 2022/2023. õppeaastal

I trimester 1.september–25.november 2022
II trimester 28.november 2022–23.veebruar 2023
III trimester 27.veebruar–13.juuni 2023

 

Vaheajad 2022/2023. õppeaastal

I vaheaeg 24.–30. oktoober 2022;
II vaheaeg 22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023;
III vaheaeg 27. veebruar – 5. märts 2023;
IV vaheaeg 24. – 30. aprill 2023;
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2023.

 

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2022/2023. õppeaastal

• eesti keel (kirjalik): 2. juuni 2023
• matemaatika (kirjalik): 7. juuni 2023
• valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 12. juuni 2023
• valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline):  12.–13. juuni 2022

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

 

Tasemetööd 2022/2023. õppeaastal

4. klassi tasemetööd:

 • matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

 

7. klassi tasemetööd:

 • matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

 

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele
 

Trimestrid 2022/2023. õppeaastal

I trimester 1.september–25.november 2022
II trimester 28.november 2022–23.veebruar 2023
III trimester 27.veebruar–13.juuni 2023

 

Vaheajad 2022/2023. õppeaastal

I vaheaeg 24.–30. oktoober 2022;
II vaheaeg 22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023;
III vaheaeg 27. veebruar – 5. märts 2023;
IV vaheaeg 24. – 30. aprill 2023;
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2023.

 

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2022/2023. õppeaastal

• eesti keel (kirjalik): 2. juuni 2023
• matemaatika (kirjalik): 7. juuni 2023
• valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 12. juuni 2023
• valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline):  12.–13. juuni 2022

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

 

Tasemetööd 2022/2023. õppeaastal

4. klassi tasemetööd:

 • matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

 

7. klassi tasemetööd:

 • matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

 

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele