Kool

Õppetöö korraldus


Trimestrid 2020/2021. õppeaastal

I trimester 01.09.2020 – 27.11.2020
II trimester 30.11.2020 – 19.03.2021
III trimester 22.03.2021 – 11.06.2021

Vaheajad 2020/2021. õppeaastal

I vaheaeg 19.–25. oktoober 2020
II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021
III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021
IV vaheaeg 19. aprill – 25. aprill 2021
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal

• eesti keel (kirjalik): 28. mai 2021
• matemaatika (kirjalik): 3. juuni 2021
• valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 9. juuni 2021
• valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 9.–10. juuni 2021

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Tasemetööd 2020/2021. õppeaastal

4. klassi õpilastele
loodusõpetus:
4. E klass 23.september 2020. a, 4. K klass 24.september 2020.a;
matemaatika:
30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi õpilastele
loodusõpetus: 21. september 2020. a;
matemaatika: 28.–29. september 2020. a.

 

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele
 

Trimestrid 2020/2021. õppeaastal

I trimester 01.09.2020 – 27.11.2020
II trimester 30.11.2020 – 19.03.2021
III trimester 22.03.2021 – 11.06.2021

Vaheajad 2020/2021. õppeaastal

I vaheaeg 19.–25. oktoober 2020
II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021
III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021
IV vaheaeg 19. aprill – 25. aprill 2021
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal

• eesti keel (kirjalik): 28. mai 2021
• matemaatika (kirjalik): 3. juuni 2021
• valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 9. juuni 2021
• valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 9.–10. juuni 2021

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Tasemetööd 2020/2021. õppeaastal

4. klassi õpilastele
loodusõpetus:
4. E klass 23.september 2020. a, 4. K klass 24.september 2020.a;
matemaatika:
30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi õpilastele
loodusõpetus: 21. september 2020. a;
matemaatika: 28.–29. september 2020. a.

 

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele