Lasteaed

Kodukord


Lasteaia kodukord

Kinnitatud hoolekogu otsusega nr 1-4/1 12.12.2023

Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1-2/21 2.01.2024

Lasteaia kodukord

Kinnitatud hoolekogu otsusega nr 1-4/1 12.12.2023

Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1-2/21 2.01.2024