Lasteaed

Haaslava lasteaed


Aadress: Pihlaka tee 34, Haaslava

Lasteaia päevakava Haaslava majas

Haaslava lasteaed avati 5.oktoobril 2020 aastal. Praegusel hetkel käib meie vahvas lasteaias 170 last ning kokku on 8 rühma.
Igal rühmal on kaks õpetajat ja vähemalt üks õpetaja abi.
Lisaks teevad lasteaia päeva rõõmsamaks muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, eripedagoog, logopeed ja meie kaks toredat kokka!
Toetavaks jõuks ja eestvedajaks on lasteaias ka õppejuht, haldusjuht ja muidugi direktor!  

Meie kooli ja lasteaia motoks on LOOVUS ● LOODUS ● LIIKUMINE.
Sellega seonduvalt rakendame palju õuesõpet, et mitmekesistada õpetamismeetodeid ja õpikeskkonda.
Meie soov on viia laps lähemale igapäevasele reaalsele elule, tema loovust arendada ning kehalist aktiivsust suurendada.

Oleme liitunud ka Rohelise Kooli programmiga, et kujundada lastele keskkonnasäästlikku mõtteviisi ja õpetada loodusega paremini ümber käima. 

Veel rakendame õppetöös Kiusamisest Vabaks ja Samm-Sammult metoodikat.

Õppe- ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks ning lapsevanematega info vahetamiseks kasutame lasteaedade infosüsteemi Eliis.

Galerii

Aadress: Pihlaka tee 34, Haaslava

Lasteaia päevakava Haaslava majas

Haaslava lasteaed avati 5.oktoobril 2020 aastal. Praegusel hetkel käib meie vahvas lasteaias 170 last ning kokku on 8 rühma.
Igal rühmal on kaks õpetajat ja vähemalt üks õpetaja abi.
Lisaks teevad lasteaia päeva rõõmsamaks muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, eripedagoog, logopeed ja meie kaks toredat kokka!
Toetavaks jõuks ja eestvedajaks on lasteaias ka õppejuht, haldusjuht ja muidugi direktor!  

Meie kooli ja lasteaia motoks on LOOVUS ● LOODUS ● LIIKUMINE.
Sellega seonduvalt rakendame palju õuesõpet, et mitmekesistada õpetamismeetodeid ja õpikeskkonda.
Meie soov on viia laps lähemale igapäevasele reaalsele elule, tema loovust arendada ning kehalist aktiivsust suurendada.

Oleme liitunud ka Rohelise Kooli programmiga, et kujundada lastele keskkonnasäästlikku mõtteviisi ja õpetada loodusega paremini ümber käima. 

Veel rakendame õppetöös Kiusamisest Vabaks ja Samm-Sammult metoodikat.

Õppe- ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks ning lapsevanematega info vahetamiseks kasutame lasteaedade infosüsteemi Eliis.

Galerii