Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu tööplaan

November

 • I trimestri õppe- ja kasvatuse analüüs ja hindamine
 • ÕN sekretäri valimine
 • klassitunnistuste vormi kinnitamine

Veebruar

 • II trimestri õppe- ja kasvatuse analüüs ja hindamine

Juuni

 • õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine
 • III trimestri õppe- ja kasvatuse analüüs ja hindamine
 • õpilase tunnustamise otsustamine 

Juuni

 • põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 • õpilase tunnustamise otsustamine 

August

 • täiendava õppetöö tulemuste analüüs
 • eesmärgid järgmiseks õppeaastaks
 • üldtööplaani kinnitamine
 • õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
 • sisehindamise tulemuste arutamine 

Õppenõukogu tööplaan

November

 • I trimestri õppe- ja kasvatuse analüüs ja hindamine
 • ÕN sekretäri valimine
 • klassitunnistuste vormi kinnitamine

Veebruar

 • II trimestri õppe- ja kasvatuse analüüs ja hindamine

Juuni

 • õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine
 • III trimestri õppe- ja kasvatuse analüüs ja hindamine
 • õpilase tunnustamise otsustamine 

Juuni

 • põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 • õpilase tunnustamise otsustamine 

August

 • täiendava õppetöö tulemuste analüüs
 • eesmärgid järgmiseks õppeaastaks
 • üldtööplaani kinnitamine
 • õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
 • sisehindamise tulemuste arutamine