Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu tööplaan 2023/2024 õppeaastaks

NOVEMBER

 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Õpilaste tunnustamine I trimestril
 • Klassitunnistuste vormi kinnitamine

VEEBRUAR

 • 1.klass klassitunnistuse vormi kinnitamine
 • Õpilaste tunnustamine II trimestril 

JUUNI I

 • Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
 • Õpilaste jätmine täiendavale õppetööle

JUUNI II

 • Põhikooli lõpetamine
 • Õpilaste tunnustamine

AUGUST

 • Õppenõukogu koosseisu korrigeerimine
 • Sillaotsa Kooli 2023/2024 sisehindamise tulemuste arutamine ja tarvilike meetmete rakendamise ettepanekute esitamine
 • Üldtööplaani 2024/2025. õppeaastaks kinnitamine
 • Täiendava õppetöö sooritamise ja klassikursust kordama jätmise otsustamine

Õppenõukogu tööplaan 2023/2024 õppeaastaks

NOVEMBER

 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Õpilaste tunnustamine I trimestril
 • Klassitunnistuste vormi kinnitamine

VEEBRUAR

 • 1.klass klassitunnistuse vormi kinnitamine
 • Õpilaste tunnustamine II trimestril 

JUUNI I

 • Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine
 • Õpilaste jätmine täiendavale õppetööle

JUUNI II

 • Põhikooli lõpetamine
 • Õpilaste tunnustamine

AUGUST

 • Õppenõukogu koosseisu korrigeerimine
 • Sillaotsa Kooli 2023/2024 sisehindamise tulemuste arutamine ja tarvilike meetmete rakendamise ettepanekute esitamine
 • Üldtööplaani 2024/2025. õppeaastaks kinnitamine
 • Täiendava õppetöö sooritamise ja klassikursust kordama jätmise otsustamine