Uudised

Koolikorraldus alates 11.01.2021 12. jaanuar maikenmardisalu


Tulenevalt Kastre valla 04.01.21. toimunud kriisikomisjoni otsustest töötab Sillaotsa Kool järgmiselt:

 1. Kool jätkab õppetööd alates 11.01.21 kontaktõppena.
 2. Lasteaed on avatud tavapäraselt (töötab 10 rühma). 
 3. Kooli ja lasteaeda tuleb terve laps, õpilane, töötaja.
 4. Koolis ja lasteaias külaliste ja lastevanemate vastuvõttu ei toimu. Juhtkond ja õpetajad on kättesaadavad telefoni ja e-posti teel.
 5. Koolis ja lasteaias ei korraldata väljasõite kuni 31.01.21.
 6. Jaanuaris on tühistatud kõik avalikud üritused, võistlused.
 7. Sillaotsa Kooli spordihoonet võib kasutada ainult koolilaste vähendatud kooseisuga spordi- või huviringide läbiviimiseks. Teiste huviringide (sh täiskasvanute spordi- ja huvitegevuse) läbiviimine ei ole lubatud esialgu kuni 17.01.21.
  11.01.2021 - Vallavalitsuse erakorraline istung
 8. Viirusesse nakatumise korral tuleb lapse ja õpilase vanemal või tema seaduslikul esindajal ning koolitöötajal teavitada kooli direktor Karin Kütti (tel 525 4554).
 9. Isik, kes on olnud lähikontaktis Covid-19 positiivsega peab jääma 14 päevaks isolatsiooni.
 10. Koolibussis, avalikes kohtades soovitame kanda maski, desinfitseerida käsi ja hoida distantsi.

Tulenevalt Kastre valla 04.01.21. toimunud kriisikomisjoni otsustest töötab Sillaotsa Kool järgmiselt:

 1. Kool jätkab õppetööd alates 11.01.21 kontaktõppena.
 2. Lasteaed on avatud tavapäraselt (töötab 10 rühma). 
 3. Kooli ja lasteaeda tuleb terve laps, õpilane, töötaja.
 4. Koolis ja lasteaias külaliste ja lastevanemate vastuvõttu ei toimu. Juhtkond ja õpetajad on kättesaadavad telefoni ja e-posti teel.
 5. Koolis ja lasteaias ei korraldata väljasõite kuni 31.01.21.
 6. Jaanuaris on tühistatud kõik avalikud üritused, võistlused.
 7. Sillaotsa Kooli spordihoonet võib kasutada ainult koolilaste vähendatud kooseisuga spordi- või huviringide läbiviimiseks. Teiste huviringide (sh täiskasvanute spordi- ja huvitegevuse) läbiviimine ei ole lubatud esialgu kuni 17.01.21.
  11.01.2021 - Vallavalitsuse erakorraline istung
 8. Viirusesse nakatumise korral tuleb lapse ja õpilase vanemal või tema seaduslikul esindajal ning koolitöötajal teavitada kooli direktor Karin Kütti (tel 525 4554).
 9. Isik, kes on olnud lähikontaktis Covid-19 positiivsega peab jääma 14 päevaks isolatsiooni.
 10. Koolibussis, avalikes kohtades soovitame kanda maski, desinfitseerida käsi ja hoida distantsi.